Voorgangers

Voorgangers

Ps. Yvonne en Ps. Benjamin Manz, pastors van God’s Foundation:

In 2021 riep God ons voor Drachten met de vraag om voor Zijn Iraanse mensen te zorgen. Ons antwoord was: `Ja Heer, als U ons roept dan gaan we ervoor`. In de weken daarna bevestigde God bovennatuurlijk wat Hij van plan was en hoe Hij dit ging doen. We konden in een schoolgebouw onze diensten houden, we kregen middelen en een aantal mensen wilden samen met ons bouwen.

God bracht ongeveer 30 Iraanse mensen en binnen een week na de start kregen zij een verzoek voor hun gesprek i.v.m. hun asielaanvraag. Inmiddels hebben, op twee mensen na, alle Iraanse mensen een positief besluit gekregen op hun asielaanvraag en zijn ze inmiddels verspreid woonachtig in Nederland.

Maar God ging door en er kwamen juist steeds meer Nederlanders de diensten bezoeken waardoor de focus is verlegd. Uiteraard zullen we altijd een helpende hand blijven bieden aan de Iraanse broeders en zusters die onze diensten bezoeken.

Het is zo prachtig als God in je midden is, Hij is een machtige Held die verlost! Hij is onze Geneesheer.

Samen met pastor Arno van der Knaap van GODcentre Voorschoten hebben we de eerste stap gezet in geloof. Op het Rhema-woord van de Heer (door God gesproken Woord) is God’s Foundation op 22 mei 2022 een gemeente geworden. We maken deel uit van GODcentre Family.

In het dagelijks leven zijn we aan het werk in de zorg. Ps. Benjamin is psychiatrisch verpleegkundige en Ps. Yvonne is werkzaam als mondhygiëniste in een eigen praktijk. Samen zijn we pastors van God’s Foundation. We vinden het ook mooi om in de maatschappij werkzaam te zijn en zo de liefde van God te mogen uitdragen.

We hebben twee kinderen, Lisa en Vincent, en zijn ontzettend dankbaar om ook als gezin te mogen dienen in de gemeente. Als ouders genieten we hoe God ook hen gebruikt in woordverkondiging, bediening en worship. We zijn enthousiast om te zien hoe de gemeente als een familie functioneert en de family members zich thuis voelen, een plekje hebben en/of een taak hebben om zo samen te kunnen bouwen. Gaven, talenten en bedieningen worden zo zichtbaar en ingezet. 

Vanuit een hart, dat volkomen toegewijd is aan de Heer, is het voor ons het mooiste om levens te zien veranderen en op te zien bloeien. Ook jou wensen we je toe dat je floreert onder Zijn Zegen!